Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045(18/05/2020)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2015/QĐ-UBND ngày 14-5-2020 thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tìm theo ngày :