Thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án khảo sát, quy hoạch và Ban Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Thanh Hóa(22/03/2013)

Ngày 18/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-PTĐT gửiSở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án khảo sát, quy hoạch và Ban Phát triển đô thị - Sở Xây dựngnhư sau:

Tìm theo ngày :