Kết luận thanh tra số 408/KL-TTr ngày 11/8/2017 đối với Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh và BQLDA bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang(18/12/2017)

Kết luận thanh tra số 408/KL-TTr ngày 11/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh và Ban quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.  

Tìm theo ngày :