Hình hài nông thôn mới từ các xã điểm(17/07/2011)

Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại11 xã điểm đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hình hài nông thôn mớitheo 19 tiêu chí tại 11 xã điểm ngày càng rõ rệt

  • Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóaX, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 -2011 ướcđạt gần 290.000 tỷ đồng. 13/14 tiêu chí của Nghị quyết đã cơ bản đạtđược.
  • Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã vànăm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xãcòn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mứccao hơn.
  • Năm 2011, tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn và nông dânlà hơn 101 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% tổng vốn đầu tư phát triển của cảnước, tăng 7,1% so với năm 2010.
  • Ngày 8/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thiđua-Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua “Cả nước chung sức xâydựng nông thôn mới”.
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại họpbáo hôm nay 6/6, 100% số tỉnh, thành phố lập Ban Chỉ đạo xây dựng nôngthôn mới, 38/63 tỉnh, thành phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới2011 – 2015.
  • Tỉnh Đồng Tháp đã chọn 12 huyện, thị, thành mỗi nơi từ 1 - 3 xã để xâydựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền thời gian qua cũng đã tạo đượcý thức cộng đồng về xây dựng nông thôn mới, huy động và nhận được sự hỗtrợ tích cực từ các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến thờiđiểm này, 30 xã nằm trong dự án thí điểm xây dựng nông thôn mới trên địabàn tỉnh đều lập quy hoạch đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2015.
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý tổ chức Lễ phát độngthi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" vào sáng 8/6/2011.
  • Nhằm thúc đẩy Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựngnông thôn mới (NTM), tỉnh Nam Định vừa ban hành QĐ 08 hỗ trợ đầu tư chocác xã đang triển khai chương trình.
  • Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là mộttrong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, huyện GiaBình đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình của huyện và các xã, tổ chứcrà soát, đánh giá thực trạng NTM, xác định nội dung, nhiệm vụ và lộtrình xây dựng NTM.
  • Phú Long là xã thuần nông, thuộc tiểu vùng 2 của huyệnBình Đại, có diện tích tự nhiên 2.064,37ha (trong đó có 1.767,9ha đấtnông nghiệp), với 1.697 hộ dân, hơn 5.900 nhân khẩu. Nghị quyết số02-NQ/HU ngày 13-1-2011 của Huyện ủy Bình Đại về xây dựng nông thôn mới(XDNTM) xác định: chọn xã Phú Long xây dựng thí điểm mô hình xã nôngthôn mới, Long Hòa và Thạnh Trị được chọn làm hai xã diện của mô hìnhnày.
Tìm theo ngày :