Hải Phòng nỗ lực xây dựng nông thôn mới(30/08/2011)

Hiện các bước trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng đang được thànhphố quan tâm đẩy nhanh tiến độ. 

Tìm theo ngày :