Huyện Chương Mỹ: Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của 12 xã(14/04/2012)

Đến hết quý I/2012, huyện Chương Mỹ đã phê duyệt được 12 Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) của 12 xã.

Tìm theo ngày :