40 tỷ USD cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic 2008 ở Bắc Kinh(19/10/2005)

Theo hãng tin Tân Hoa, Thành phố Bắc Kinh đang huy động khoảng 320 tỷ NDT 38,6 tỷ USD từ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng của thành phố chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2008 diễn ra tại đây.

Tìm theo ngày :