Lựa chọn các xã để thực hiện thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg đối với Sở Xây dựng Phú Yên(10/12/2012)

Ngày 06/12, Bộ Xây dựng đã có công văn92/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Phú Yên về lựachọn các xã để thực hiện thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg như sau:

Tìm theo ngày :