Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A(12/11/2008)

Bộ Xây dựng dã có công văn 280/BXD-KTXD (12/11), gửi Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển điện Sê San 3A về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tìm theo ngày :