Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác toàn diện(30/09/2005)

Ngày 26/9, tại Cuba, Hai đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba đã nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai dân tộc, nhất là quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, trao đổi thương mại, bảo vệ môi trường.

Tìm theo ngày :