Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Xây dựng: Giao lưu Tự hào Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh(13/05/2005)

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 * 26/3/2005, ngày 25 – 3, Đoàn TN cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình giao lưu Tự hào Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Tìm theo ngày :