Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH kỹ thuật Phú Thọ(05/05/2017)

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kỹ thuật Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :