Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng MK.(22/11/2016)

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 449/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng MK đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :