Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại phát triển Đức Tiến(11/05/2017)

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 219/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại phát triển Đức Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :