Thái Bình: Quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị góp phần phát triển kinh tế - xã hội(15/09/2020)

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua ngành Xây dựng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng đã tăng lên, chất lượng quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

Tìm theo ngày :