Bộ Xây dựng cho ý kiến về định mức dự toán xây dựng một số công tác thi công tại Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn(06/08/2020)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 503/UBND-KTN ngày 16/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho ý kiến về định mức dự toán một số công tác thi công tại Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và hồ sơ xây dựng định mức các công tác xây dựng này gửi bổ sung ngày 08/7/2020 (gồm công tác đào đá cấp IV bằng máy đào, công tác phun hỗn hợp hạt, đất trồng cỏ trên mái taluy và công tác đào phá đá cấp IV nhóm 2 bằng bột nở).

12345...97
Tìm theo ngày :