Huyện Thạch Thất và Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới(04/05/2020)

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội vừa có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là huyện Thạch Thất và Sóc Sơn.

  • Mười năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL đạt kết quả khích lệ trên nhiều mặt. Các vùng nông thôn được đầu tư ngày càng khang trang, cộng với ứng dụng nhiều mô hình sản xuất hợp lý giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện nhiều nơi hướng đến mục tiêu đầu tư nâng chất nông thôn mới…

  • Năm nay, huyện Bình Chánh phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn nâng chất theo tiêu chí đặc thù của TP Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo tiền đề nâng cao thu nhập đời sống của người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

  • Sau 5 năm (2016 - 2020) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có 97 trên tổng số 143 xã đạt chuẩn (tăng thêm 85 xã so với năm 2015), hoàn thành mục tiêu có 50% số xã đạt chuẩn. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng khắp tỉnh, được nhân dân tích cực tham gia, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM từng bước được xác lập, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của họ...

  • Trong nội dung Công văn số 1582/SCT-QLTM, ban hành ngày 20/4, Sở Công Thương Hà Nội đã thông tin kết quả nhận xét, đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới để trình thẩm định thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

  • Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến hết năm 2020 có 23 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã chưa đạt chuẩn phấn đấu thực hiện mỗi xã có ít nhất 01 thôn nông thôn mới... Các ngành, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

  • Theo lộ trình năm 2020 thành phố Hà Giang (TPHG) sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM); để đạt được mục tiêu đó, hiện tại cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đã, đang nỗ lực thực hiện những mục tiêu, nội dung, tiêu chí trong xây dựng NTM.

  • Khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh An Giang cũng gặp những khó khăn bởi xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp An Giang đạt những kết quả tích cực.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 517/QĐ-TTg công nhận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

<<1...3456...110>>
Tìm theo ngày :