Đến năm 2025, Hà Nội có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới(19/05/2020)

Đây là một trong những chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ 7 đã đề ra tại Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức sáng nay 18/5 với chủ đề "Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hiệu quả bền vững".

Tìm theo ngày :