Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình dịch vụ và nhà ở cao tầng Lakeside Garden (26/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn AURORA-GUQ-18062020, ngày 18/6/2020 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển AURORA Việt Nam về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình dịch vụ và nhà ở cao tầng Lakeside Garden, xây dựng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tìm theo ngày :