Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trường Nghệ thuật âm nhạc quốc gia Lào của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(26/11/2008)

Ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2367/BXD-KTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trường Nghệ thuật âm nhạc quốc gia Lào.

Tìm theo ngày :