Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng đối với Chi nhánh miền Nam Công ty Trường An(05/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 319/BXD-KTXD gửi Chi nhánh miền Nam Công ty Trường An về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

Tìm theo ngày :