Hướng dẫn Tổng Công ty Sông Đà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình(21/11/2008)

Ngày 20/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 299/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng Công ty Sông Đà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :