Dịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩn(03/12/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tìm theo ngày :