Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam (25/05/2020)

Ngày 22/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 70/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :