Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Kỳ Phát(04/04/2017)

Ngày 01/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 62/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Kỳ Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :