Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định ASEAN(05/04/2017)

Ngày 09/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 83/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định ASEAN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :