Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”(06/12/2011)

Cuộc thi do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phát động ngày 05/12. Mục đích của cuộc thi là nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thiết thực giúp cắt giảm gánh nặng hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

Tìm theo ngày :