Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiện(02/12/2020)

Ngày 01/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu công nghệ tách tạp chất bã thạch cao phosphor nhà máy phân bón cho sản xuất vật liệu xây dựng”, mã số TĐ 20-17, do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 25/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Soát xét QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng”. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 24/11/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học do trường Đại học Xây dựng Miền Tây thực hiện - “Đánh giá sự tương quan sức chịu tải của cọc ép bê tông cốt thép theo lý thuyết và bằng thực nghiệm và đề xuất phương án tính toán”, mã số RD 75-16; “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo panel tường, sàn bằng vữa xi măng và xốp phế liệu cho các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số RD 28-17. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 23/11/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đã họp đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ soát xét tiêu chuẩn TCVN 8257:2009 “Tấm thạch cao – Phương pháp thử”, mã số TC 05-18, do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. ThS. Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  • Ngày 23/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng”,  mã số đề tài RD 135-18, do Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 19/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội và khả năng chi trả với từng nhóm đối tượng tại khu vực đô thị theo quy định của Luật Nhà ở”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện - TCVN “Gia cường nền móng nhà - Yêu cầu kỹ thuật chung”; TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long -Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.
  • Ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, gồm “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng”, “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm TCVN “Kiểm toán năng lượng: Phần 2: Toà nhà” và TCVN “Đặc trưng nhiệt trong môi trường tòa nhà - Xác định lưu lượng không khí trong các hệ thống kỹ thuật tòa nhà bằng các phương pháp đo hiện trường”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 2/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, bao gồm xây dựng các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Yêu cầu an toàn giàn giáo”, “Sàn nâng di động xây dựng - Thiết kế, tính toán, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm”, “Cột chống kiểu ống lồng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/10/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN “Bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng” mã số RD 17-18 do Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng – Ths. Nguyễn Công Thịnh (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

12345...33
Tìm theo ngày :