Quận Long Biên: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Thứ hai, 16/12/2019 14:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 9-12, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 208-KH/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận.

Để triển khai kế hoạch, quận Long Biên sẽ tuyên truyền, phổ biến các chủ trưong, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư vào nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của các cấp ủy, chính quyền để triển khai đồng bộ, thường xuyên tới các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo về sản phẩm căn hộ, dự án của các Chủ đầu tư, nhất là phổ biến, tuyên truyền đối với người dân trước khi ký hợp đồng mua nhà, vào ở chung cư.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư và đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC tại các khu chung cư, khu đô thị mới.

Tổ chức đối thoại giữa Chủ đầu tư, Ban quản trị, cư dân để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc tranh chấp, bất đồng. Chủ động mời đại diện cấp ủy đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức, đoàn thể của địa phương tham gia giám sát việc giải quyết các vụ việc nảy sinh trong quản lý sử dụng chung cư; phối hợp vận động các chủ thể có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật, chủ trương cùa Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên điều tra, thực hiện đa dạng các hình thức để nắm bắt dư luận, nhân khẩu thường trú, tạm trú tại chung cư, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh. Tuyên truyền cho cư dân nắm vững các quy định về quyền và nghĩa vụ cùa công dân; vận động nhân dân tự giác chấp hành, tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm tại khu vực chung cư, thực hiện nếp sống văn minh đô thị bảo đảm giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Rà soát các quỹ đất trong khuôn viên khu đô thị, chung cư đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, xem xét đầu tư theo phân cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như: Vườn hoa cây xanh, tiểu cảnh, dụng cụ thể thao ngoài trời, hệ thống cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ.

Thường xuyên kiểm tra các khu chung cư, tập thể cũ để đề xuất hoặc đề nghị giao UBND Quận tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng các chung cư có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm; Đề xuất danh mục trình UBND Thành phố xây dựng kế hoạch cải tạo chung cư cũ; Chủ động rà soát, đề xuất UBND Thành phố xem xét điều chinh cục bộ các ô quy hoạch của các khu chung cư cũ nhằm thu hút, khuyến khích Nhà đầu tư trong việc nghiên cứu xây dựng cải tạo chung cư cũ.

Ngoài ra, công khai trên trang thông tin điện tử của Quận và Phường danh sách các chủ đầu tư không chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, đồng thời, gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp ủy, chính quyền và các ngành và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng tích cực hưởng ứng, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Phối hợp với chính quyền cùng cấp trong công tác hòa giải; phản ánh kịp thời những bất cập, tồn tại để giải quyết; Phối hợp với cấp ủy cơ sở kịp thời kiện toàn Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong các chung cư mới khi đủ điều kiện.


Theo Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)