Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng lần thứ VII thành công tốt đẹp

Thứ năm, 21/05/2020 11:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Toàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) phát biểu chỉ đạo

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội điểm trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa VI; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, bầu trực tiếp tại Đại hội Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Xây dựng; trong thời gian qua đã lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan được Bộ giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và cơ quan vững mạnh. Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng tính đến thời điểm hiện nay có tổng số 56 đảng viên; trong đó có 55 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 13 Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Xây dựng trong các mặt hoạt động, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn:  Viện đã chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành 02 Nghị định, 03 Đề án và 15 Thông tư, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Viện tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, các Đề án, Thông tư, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong xây dựng….

Đồng chí Lê Văn Cư – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Đối với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, Viện Kinh tế Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, suất vốn đầu tư đường cao tốc, chỉ số giá bất động sản, chỉ số giá xây dựng, báo cáo đánh giá thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng… Viện cũng đang thực hiện tốt vai trò là thành viên thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Đánh giá tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành cơ bản tất cả các chỉ tiêu đề ra về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng Đảng, công tác đoàn thể và chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 trong các công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Viện Kinh tế xây dựng giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo để đáp ứng yêu cầu và thách thức mới đặt ra.

Đồng chí Lê Văn Toàn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Xây dựng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua: đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ VI đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy và lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng; sự đoàn kết chặt chẽ, sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ đảng viên trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Đồng chí Lê Văn Toàn cũng bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời lưu ý với Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng để lãnh đạo, chỉ đạo Viện Kinh tế xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trực thuộc; tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy dân chủ.

Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Cư - Bí thư Đảng ủy Viện Kinh tế xây dựng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới với số phiếu 52/52, đạt 100%.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Cư - Bí thư Đảng ủy Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng thời khẳng định quyết tâm khắc phục hạn chế, phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)