Xây dựng, vận hành hiệu quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ hai, 09/03/2020 10:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tham gia Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay từ ngày đầu khai trương (tháng 12-2019), với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo định hướng phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia và thụ hưởng chính sách nói riêng, người dân Việt Nam nói chung. Sau ba tháng triển khai cho thấy những hiệu quả của việc “kết nối điện tử”, tuy nhiên cũng còn một số vướng mắc cần tháo gỡ để BHXH Việt Nam tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm cung cấp các dịch vụ khác của ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong những giai đoạn tiếp theo.

“Kết nối” hiệu quả

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam về kết quả triển khai xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc lĩnh vực do ngành quản lý, sau ba tháng thực hiện, đến nay ngành đã triển khai xong việc tích hợp đăng nhập một lần; đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); bố trí máy chủ bảo mật và được Văn phòng Chính phủ xác nhận.

Đối với việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng đã cắt giảm từ 263 TTHC xuống còn 27 thủ tục. Cùng với việc đơn giản hóa các TTHC, hiện nay đã triển khai thực hiện 18 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của ngành. Trong đó, ngày 9-12-2019, BHXH Việt Nam đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất được quy định tại thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT… Trong quý II và quý III năm 2020, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp chín dịch vụ công/TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, BHXH Việt Nam thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, đăng tải công khai các TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hiện nay, tất cả 27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã được cập nhật và chuẩn hóa nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Đặc biệt, những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về BHXH, BHYT trên hệ thống của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được ngành BHXH tiếp nhận và xử lý nhanh chóng. Đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, đến cuối tháng 2, BHXH Việt Nam tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và xử lý cấp lại được 95 thẻ BHYT do mất, hỏng. Có thể thấy, với nhu cầu đổi thẻ do mất, hỏng thẻ BHYTnếu chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đã mang lại lợi ích cho người dân là không nhỏ…

Trong quý II tới, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, BHXH Việt Nam đang tích cực phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. UBND các tỉnh, thành phố phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Công an, BHXH Việt Nam, Văn phòng Chính phủ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia yêu cầu hoàn thành trong quý I. Và trong quý II, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Tiếp tục giải quyết các vướng mắc

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, việc cấp và phân quyền các tài khoản cho BHXH Việt Nam để quản trị nội dung thông tin trên Cổng TTHC và Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện nay vẫn do Văn phòng Chính phủ cấp một tài khoản duy nhất để quản trị. Vì vậy, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam khó khăn trong việc cập nhật thông tin trên Cổng; đồng thời BHXH Việt Nam chưa chủ động được trong việc giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị trong quá trình quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam cũng như một số ngành tổ chức theo hệ thống dọc gặp nhiều vướng mắc, do Cổng Dịch vụ công quốc gia đang tổ chức mặc định theo mô hình ba cấp liên kết ngang. Dù đã được Văn phòng Chính phủ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, song chưa có được giải pháp mang tính tổng thể. Cán bộ chuyên trách của BHXH Việt Nam chưa được tập huấn về quản trị, vận hành các nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho nên việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đôi khi còn gặp vướng mắc…

Để khắc khục những khó khăn, vướng mắc nêu trên, BHXH Việt Nam đề xuất Văn phòng Chính phủ cấp cho BHXH Việt Nam một tài khoản quản trị hệ thống. Tài khoản này có quyền tạo, phân quyền cho các tài khoản quản trị nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của BHXH Việt Nam, nhằm nâng cao tính chủ động cho đơn vị cấp dưới triển khai thực hiện; đồng thời giúp giảm khối lượng công việc cho bộ phận hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ.

Các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định liên quan đến quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH nhằm tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị thực hiện. Đồng thời, cần tổ chức các lớp tập huấn, khóa đào tạo cho đội ngũ quản trị kỹ thuật và nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhất là cần tổ chức tập huấn ngay sau khi có nâng cấp, thay đổi về quy trình quản trị, vận hành Cổng để các bộ, ngành, địa phương kịp thời cập nhật thông tin, triển khai nhiệm vụ. Trong thời gian tới, theo kế hoạch BHXH Việt Nam phải đưa 30% dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đòi hỏi phải sớm có sự hỗ trợ trong quá trình triển khai, thực hiện.


Theo Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)