Thông tin văn bản số: 58/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 58/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
14/01/2020
07/01/2020
02/01/2020
02/01/2020