Thông tin văn bản số: 105/2015/QH13
Số/ Ký hiệu 105/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Ngày hiệu lực 25/11/2015
Hình thức văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội  Nguyễn Sinh Hùng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
CÁC VĂN BẢN KHÁC