Thông tin văn bản số: 07/2015/TTLT-BXD-BNV
Số/ Ký hiệu 07/2015/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 16/11/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà, Trần Anh Tuấn 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.