Thông tin văn bản số: 24/2011/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 24/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2011
Ngày hiệu lực 20/05/2011
Ngày hết hiệu lực 01/02/2100
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
25/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
02/03/2011
23/02/2011
22/02/2011
27/01/2011