Tin chi tiết
 
Biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
10/10/12 7:00 AM

Biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bạn đọc bấm vào Tài liệu đính kèm bài viết để tải File Biểu mẫu báo cáo thống kê và File giải thích các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo thống kê định kỳ theo các biểu mẫu về Bộ Xây dựng bằng văn bản và bằng thư điện tử Tệp dữ liệu báo cáo định dạng bảng tính Excel vào hộp thư baocaotk@moc.gov.vn.

 

 


Tài liệu đính kèm bài viết
Giải thích các Biểu mẫu BCTK (BXD_06-2012-TT-BXD_10102012_PL2.doc) Tải về
(Bieu so 17BXD_06-2012-TT-BXD.xls) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE