Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

 

Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2649/BXD-QLDN về việc chấp thuận phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC).

 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố định kỳ của Doanh nghiệp Nhà nước năm 2017, với các nội dung sau:

 

Thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO).

 

Lộ trình triển khai tổ chức chào bán cổ phần thỏa thuận cổ phần không bán hết của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO).

 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 như nội dung tệp đính kèm.

 

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1152/QĐ-BXD về việc bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 theo nội dung file đính kèm.

 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 như nội dung tệp đính kèm.

 

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xem tại tệp đính kèm.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE