Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Bộ Xây dựng ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp
6/18/15 5:03 PM

Ngày 18/6/2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 718/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_718-QD-BXD_18062015.signed.pdf) Tải về
Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE