Tin chi tiết
 
Xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Xây dựng
12/14/16 3:33 PM

Ngày 14/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2793/BXD-KHTC gửi Tổng cục Thông kế về việc xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.

Bộ Xây dựng đã xây dựng Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ năm 2017 (theo phụ lục đính kèm).

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2793/BXD-KHTC.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2793BXD-KHTC_14122016.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE