Tuyên truyền không thuốc lá
 
Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018
12/13/17 2:56 PM

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018.

Kế hoạch nhằm mục tiêu: Nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho thành viên Ban chỉ đạo quận, phường và nhân dân trên địa bàn quận. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn quận và tăng cường hoạt động thanh kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cụ thể, quận sẽ kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đồng thời, duy trì, nhân rộng việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không thuốc lá” tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở giáo dục, bệnh viện, nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” tại các phường trên địa bàn quận.

Để triển khai kế hoạch, quận Hai Bà Trưng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Tổ chức tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan trong việc xây dựng, triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc lá.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính và mô hình “Nhà hàng không khói thuốc lá” trên địa bàn quận. Tổ chức các đợt thanh kiểm tra và xử phạt nghiêm các vi phạm buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE