Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định
5/15/18 4:42 PM

Ngày 15/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1096/BXD-KTXD gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định 

Thực hiện chỉ đạo của phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá về khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

Rà soát, tổng hợp số lượng các gói thầu thi công sử dụng vốn nhà nước đã ký hợp đồng hoặc đã phê duyệt kết quả trúng thầu trước ngày 01/3/2017 theo hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định.
Báo cáo tổng giá trị tăng của hợp đồng do điều chỉnh giá cát của các gói thầu thi công áp dụng hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định.

Kết quả gửi về Bộ Xây dựng theo đường bưu điện, đồng thời gửi file mềm (word, exel) theo địa chỉ mail cuckinhtexaydung@gmail.com trước ngày 07/6/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1096/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1096-BXD-KTXD_15052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE