Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí quản lý vận hành nhà ở do Nhà nước quản lý
4/9/18 4:07 PM

Ngày 09/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 409/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí quản lý vận hành nhà ở do Nhà nước quản lý. 

Theo đó, Ban soạn thảo do ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng.

Đối với Tổ biên tập ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Đinh Hữu Minh, Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó.

Các thành viên gồm: Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó chánh Văn phòng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Viễn Ái Huy, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Bà Dương Thanh Thúy, Nghiên cứu viên Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.

Theo quyết định thành lập, Ban soạn thảo và Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí quản lý vận hành nhà ở do Nhà nước quản lý.

Tổ biên tập chịu sự chịu đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể khi Thông tư được Bộ Xây dựng ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 409/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE