Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và của Chính phủ
3/3/17 10:00 AM

Ngày 01/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 421/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và của Chính phủ. 

Căn cứ Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, trong đó có nội dung “Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là các thành phố lớn, đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017”, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện triển khai một số công việc sau:

Chỉ đạo tổ chức rà soát kiểm tra, đánh giá công tác lập, triển khai quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị; công tác quản lý quy hoạch đô thị; cấp giấy phép xây dựng tại các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng trên địa bàn, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2017 để tổng hợp (nội dung báo cáo theo biểu mẫu và phụ lục kèm theo Văn bản này). Các địa phương đang thực hiện báo cáo theo văn bản số 143/BXD-QHKT ngày 23/01/2017 và văn bản số 80/BXD-HĐXD ngày 13/01/2017 của Bộ Xây dựng thì tổ chức thực hiện kiểm tra, báo cáo theo Văn bản này.

Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra tại một số địa phương. Thời gian, kế hoạch kiểm tra cụ thể sẽ gửi tới các địa phương trước 07 ngày Đoàn làm việc với địa phương.

Trong quá trình kiểm tra và lập báo cáo có vướng mắc đề nghị liên hệ Ông Nguyễn Xuân Thắng - Vụ Quy hoạch Kiến trúc và Ông Nguyễn Lê Đức- Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, số điện thoại 04.39760271 (máy lẻ 216 hoặc181).Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 421/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_421-BXD-QHKT_01032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE