Thông báo
 
Thông báo kế hoạch tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ các tháng trong năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
12/11/17 1:02 PM

Ngày 07/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 445/TB-BXD về kế hoạch tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ các tháng trong năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_445-TB-BXD_07122017.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE