Tin chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thực hiện một số nội dung về ỉĩnh vực hoạt động xây dựng.

 

Mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) đã có văn bản số 368/CV-ICIC xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng cừ larsen trong thanh toán hợp đồng xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 56/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc áp dụng định mức trong xây dựng kè bờ sông.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

 

Ngày 10/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xuất khẩu vôi thủ công của Công ty TNHH Minh Thắng xuất.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư các dự án nhà ở, phát triển đô thị.

 

Ngày 10/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-TCCB gửi các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi tay nghề cấp Bộ để chuẩn bị kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  

 

 Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tập đoàn TMS về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, xây dựng tại số 28 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE