Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 131

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1938 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 192

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1937 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 345

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002060 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Hải Hưng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 308

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002059 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Thiều Quang Tuấn

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 178

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002061 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hoàng Kim Vũ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 94

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002058 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 236

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002057 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Văn Ký, Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Đạt, Chu Quang Chiến

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 168

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002055 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 141

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002056 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 51

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1932 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE