Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 55

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1943 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 104

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1942 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 132

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1941 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 226

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002066 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 173

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002065 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 43

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1940 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 100

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1939 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 131

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1938 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 192

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1937 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 345

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002060 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE