Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 02/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự án “Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực VLXD đến năm 2030” do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện.TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/10/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn gồm : “Xi măng, thuật ngữ và định nghĩa; Xi măng- phân loại và Phụ gia khoáng cho xi măng” do ThS. Nguyễn Kiên Cường, ThS. Trần Thanh Quang và ThS. Hà Văn Lân thuộc Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái- Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chương trình đào tạo kiến trúc sư theo hướng hội nhập quốc tế”, do TS.KTS Lê Quân làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

 

Ngày 24/9/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2014 “ Quản lý tài liệu cho Dự án Xây dựng” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì soạn thảo. TS. Trần Hữu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 21/8/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng hợp chất phụ gia polyme nhằm tăng cường độ bền cho mộc của sứ vệ sinh” mã số 61 -12 do Viện Nghiên cứu & Phát triển Viglacera, Tổng Công ty Viglacera, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 7/8/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất chương trình phát triển tái chế chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (CTRSHNT)” do Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 01/8/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH “Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung thích ứng với BĐKH và nước biển dâng” do Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 31/07/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 02 Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam gồm: TCVN …..:2014: Xi măng – Phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm; và soát xét TCVN 6017:1995: Xi măng – Phương pháp thử - xác định thời gian đông kết và độ ổn định, do Th.S Lê Đức Thịnh và KS Nguyễn Thị Sen làm chủ nhiệm. Th.S Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 30/7/2014 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

 

Ngày 30/7/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng “ Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kết cấu xây dựng đến năm 2030” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE