Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Chiều ngày 13/5/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học biên soạn Tiêu chuẩn TCVN…2015 “Vật liệu dán tường dạng cuộn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” – mã số TC 66-14 do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

 

Ngày 12/5/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo bê tông đặc biệt nặng tự lèn trong môi trường biển” mã số RD 51-12 do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Lê Trung Thành – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 7/5/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Bê tông phun – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Lê Trung Thành - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 5/5/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giai đoạn 3”. Đề tài do Viện Quy hoạch Môi trường Hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn (Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia -VIUP) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 23/4/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD)” do ThS. Nguyễn Thị Tâm - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 10/2/2015, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)” do TS. Lê Trung Thành – Trường Đại học Xây dựng làm chủ nhiệm.

 

Sáng ngày 5/2/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả của Đề tài biên soạn Tiêu chuẩn “Giàn giáo thép ống - yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm”, mã số TC 72-13 do Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị.

 

Chiều ngày 4/2/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong” mã số TC 31-12 do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 4/2/2015, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN của Bộ đã họp nghe báo cáo thực hện đề tài “Soát xét các tiêu chuẩn thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 3/2/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030” mã số TC 04-12 do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE