Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 13/11/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn: Kính xây dựng – Xác định đồ bền chịu tải trọng của kính xây dựng do Viện Nghiên cứu & Phát triển Viglacera chủ trì. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 31/10/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên dịch tiêu chuẩn: Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam chủ trì. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 30/10/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên dịch tiêu chuẩn: Độ tin cậy của kết cấu xây dựng và nền – Những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản (Reliability of Construction and Foundations - Basic principles and requirements) do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam chủ trì. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 22/10/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ….2013 “Thiết bị đóng cọc – Yêu cầu an toàn”;; TCVN…2013 “Máy đào và chuyển đất – An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung”; TCVN …2013 “Máy đào và chuyển đất – An toàn - Phần 5: Yêu cầu đối với máy đào thủy lực” do Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONICO chủ trì. Ông Trần Hữu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sáng ngày 13/8/2013 tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu các kết quả của Dự án nghiên cứu khoa học "Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển gốm sứ xây dựng và đá ốp lát đến năm 2020" do Th.S Nguyễn Minh Quỳnh - Viện Vật liệu xây dựng chủ nhiệm Dự án.

 

Ngày 01/8/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2013 “Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén” mã số TC 33-12 do trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 4/7/2013, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp nghiệm thu nhiệm vụ khoa học "Biên soạn cẩm nang kỹ thuật sản xuất ngói đất sét nung" do Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. Ông Trần Đình Thái - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 28/6/2013 tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp” mã số RD 17 – 12 (Chủ nhiệm đề tài ThS.Phạm Quốc Hoàn) và “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản lý Xây dựng, chuyên ngành Kinh tế Xây dựng” mã số RD 19-12 (do ThS.Nguyễn Ngọc Thức làm chủ nhiệm) – hai đề tài do trường Cao đẳng Xây dựng số 1 chủ trì. thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 14/6/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …:2012 “Biển báo an tòan trong công trường xây dựng – Yêu cầu chung” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. TS. Trần Hữu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sáng ngày 30/5/2013, Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KHCN "Xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường trong sản xuất vật liệu xây dựng" - Mã số MT 06-12 do ThS Nguyễn Thị Tâm - Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. TS Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng là chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE