Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 21/2/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Sản phẩm chịu lửa toàn khối (không định hình) – Phần I: Giới thiệu và phân loại”do KS. Trần Thị Minh Hải – Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm.

 

Ngày 20/02/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 04 Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN… :2013 Hào kỹ thuật bê tông cốt thép (BTCT) thành mỏng đúc sẵn; TCVN…:2013 Bể tự hoại BTCT đúc sẵn ; TCVN …:2014 Mương BTCT thành mỏng đúc sẵn; và TCVN…:2014 Hố ga BTCT thành mỏng đúc sẵn – các Dự thảo do Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam chủ trì soạn thảo. TS. Nguyễn Trung Hòa –Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 22/1/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo vữa cho công nghệ phun vữa trát tường trần trong công nghệ xây dựng” mã số RD 50-12 do Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 15/1/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất dầu đốt từ các nguồn phế thải nhựa góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”do TS. Mai Ngọc Tâm – Viện Vật Liệu Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ngày 27/12/2013, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng bê tông nhẹ và đề xuất kỹ thuật đảm bảo sự làm việc ổn định của chúng trong xây dựng nhà cao tầng trong điều kiện Việt Nam” do TS. Nguyễn Hùng Minh – Viện Khoa học công nghệ Xây dựng làm chủ nhiệm Dự án.

 

Ngày 05/12/2013 tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu các kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá cấp chứng nhận công trình xanh” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện. Th.S Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 5/12/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2013 “Tro bay dùng cho bê tông, xi măng và vữa xây” do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng giới thiệu Tài liệu "Giải pháp an toàn cho nhà ở trong vùng bão lũ"

 

Ngày 22/11/2013, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo chất chống dính khuôn trên cơ sở dầu khoáng hoạt tính nhằm nâng cao hiệu quả tái sử dụng phế liệu trong sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC) công nghiệp” do Ths. Phạm Văn Thắng – Viện Vật liệu xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ngày 21/11/2013 tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “ Nghiên cứu đề xuất nội dung đào tạo kiến thức pháp luật xây dựng cho HSSV khối ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng trình độ TCCN, cao đẳng” mã số RD 18 – 12 (Chủ nhiệm đề tài ThS.Phạm Xuân Điều) và “Nghiên cứu xây dựng bài giảng môn Kỹ thuật thi công hệ TCCN ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp theo phương pháp mô hình hóa” mã số RD 16-12 (do TS.Trần Đăng Quế làm chủ nhiệm) – hai đề tài do trường Cao đẳng Xây dựng (CĐXD) số 1 chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE