Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 495/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 494/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 493/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Hữu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 482/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Dịch vụ và xây dựng Long Hân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 481/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát và thiết kế xây dựng Khánh Ly đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 480/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hantest đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 472/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế FLD đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 471/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiểm định xây dựng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 24/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 470/GCN-BXD về việc Viện khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 19/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 469/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Giám định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE