Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Phương pháp quản lý xây dựng chuyên nghiệp. Tập 1
11/26/15 7:00 AM

Tác giả: Trần Đình Ngô

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 340

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002011 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Xây dựng là một ngành công nghiệp lớn, mỗi công trình xây dựng hoàn thành đóng góp tỷ lệ lớn cho tổng sản phẩm xã hội, là cơ sở vật chất kỹ thuật của quốc gia. Để hoàn thành sản phẩm xây dựng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và đơn vị xây dựng phải là đơn vị xây dựng chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành sản phẩm đạt tiêu chí của một dự án đầu tư xây dựng. Đó là các tiêu chí: chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh tế, an toàn lao động – môi trường.

Đơn vị xây dựng không chỉ là nhà thầu xây dựng thuần túy mà cần trở thành đơn vị xây dựng chuyên nghiệp, hoạt động có tính chuyên nghiệp cao, từ đó mới đảm nhận được công tác tổng thầu xây dựng thật sự, làm được nhiệm vụ, người, đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trong tài liệu này giới thiệu một số mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp và các kiến thức, kỹ năng cơ bản mà mỗi cá nhân, đơn vị xây dựng chuyên nghiệp cần tiếp cận.

Nội dung tập 1 gồm 4 chương:

Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp.

Chương 2: Quản lý kỹ thuật – Công nghệ xây dựng.

Chương 3: Quản lý kế hoạch – Tiến độ và kiểm soát các nguồn lực.

Chương 4: Công tác giám sát trong xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE